Termenii serviciului

Termeni și condiții cu informații despre clienți
Cuprins
1 Domeniul de aplicare
2. Încheierea contractului
3. Dreptul de retragere
4. Preturi si conditii de plata
5. Conditii de livrare si expediere
6. Păstrarea titlului
7. Garantie
8. Răspundere
9. Legea aplicabilă
10. Soluționarea alternativă a litigiilor
1 Domeniul de aplicare
1.1 Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „CG”) ale
Compania: Bodnar & Prinzinger KG
Adresa: Ketzergasse 19, 1230, Viena, Austria
Tel: 0043 (0) 699 11 333 256
E-mail: office@derstuhl.at
Site: derstuhl.at
(denumit în continuare „Vânzător”), se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de un consumator sau antreprenor (denumit în continuare „Client”) cu Vânzătorul cu privire la bunurile sau serviciile prezentate de Vânzător în magazinul său online. Prin prezenta este contrazisă includerea condițiilor proprii ale clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.
Consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt preponderent nici comerciale, nici activitatea profesională independentă a acestora poate fi atribuită. Antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic, care acționează în executarea unei tranzacții juridice în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.
2. Încheierea contractului
2.1 Descrierile de produse continute in magazinul online al vanzatorului nu constituie oferte obligatorii ale vanzatorului, ci servesc la realizarea unei oferte obligatorii din partea clientului. Primirea comenzii dumneavoastră este confirmată printr-o comandă online după finalizarea procesului de comandă printr-o confirmare de primire prin e-mail de către vânzător. Aceasta nu reprezintă acceptarea ofertei dvs., ci doar confirmă primirea comenzii dvs. la noi.
2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. În acest caz, după ce clientul a plasat bunurile sau serviciile selectate în coșul de cumpărături virtual și a trecut prin procesul de comandă electronică, prin apăsarea butonului de încheiere a procesului de comandă, clientul depune în mod legal o ofertă contractuală obligatorie în legătură cu bunurile conținute în coșul de cumpărături.
2.3 Vânzătorul poate accepta oferta de la client în termen de cinci zile,
 prin trimiterea către client a unei confirmări scrise de comandă sau a unei confirmări de comandă sub formă de text (e-mail), caz în care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă, sau
Dacă există mai multe dintre alternativele menționate anterior, contractul se încheie în momentul în care apare prima una dintre alternativele menționate anterior. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare datei la care oferta este trimisă de către client și se încheie în a cincea zi de la expedierea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, aceasta va fi considerată o respingere a ofertei, cu consecința că clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.
Dacă clientul selectează o metodă de plată în cursul procesului de comandă online prin plasarea simultană a unui ordin de plată către furnizorul său de servicii de plată făcând clic pe butonul pentru a transfera banii direct în contul vânzătorului, vânzătorul declară deja altfel decât clauza 2.3 acum acceptarea ofertei clientului în momentul în care banii ajung în contul vânzătorului.
2.4 La plasarea unei oferte prin formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului este stocat de către vânzător și trimis clientului după trimiterea comenzii sale în plus față de prezentele termeni și condiții în scris (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare). În plus, textul contractului va fi arhivat pe site-ul vânzătorului și poate fi solicitat de către client prin e-mail gratuit de la vânzător în perioada de stocare a acestor date (vezi politica de confidențialitate).
2.5 Înainte de plasarea comenzii pe formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de introducere citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Ca parte a procesului de comandă electronică, clientul își poate corecta introducerea prin intermediul funcțiilor obișnuite de tastatură și mouse până când dă clic pe butonul care încheie procesul de comandă.
2.6 Pentru încheierea contractului este disponibilă limba germană.
2.7 Procesarea comenzii și contactul au loc de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzii. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail specificată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât la această adresă să poată fi primite e-mailurile trimise de vânzător. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau comandate de terți cu procesarea comenzii pot fi livrate.
3. Dreptul de retragere
3.1 În principiu, consumatorii au dreptul la un drept de retragere.
Pentru detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de anulare.
4. Preturi si conditii de plata
4.1 Cu excepția cazului în care descrierea produsului vânzătorului indică altfel, prețurile cotate sunt prețuri totale. Costurile suplimentare de livrare și transport sunt menționate separat în descrierea produsului respectiv.
4.2 În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, pot fi suportate costuri suplimentare în cazuri individuale, pentru care vânzătorul nu este responsabil și care trebuie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de curs valutar) sau taxe sau taxe de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi suportate în legătură cu transferul de fonduri chiar dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.
4.3.Opțiunea(ele) de plată vor/ vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.
5. Conditii de livrare si expediere
5.1 Livrarea mărfurilor are loc pe drum către adresa de livrare specificată de client, dacă nu s-a convenit altfel. Timpul exact de livrare pentru comanda dumneavoastră va fi afișat în magazinul online pentru produsul respectiv, precum și sub termenele de livrare a articolului.
5.2 În cazul în care clientul acționează ca un antreprenor, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a mărfurilor vândute trece către client de îndată ce vânzătorul a livrat bunurile expeditorului, transportatorului sau persoanei sau companiei responsabilă de efectuarea expedierii, În cazul în care clientul acționează ca un consumator, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute, în general, numai cu transferul bunurilor către client sau o persoană îndreptățită să primească. Cu toate acestea, în cazul în care consumatorul însuși a încheiat contractul de transport fără a utiliza o posibilitate de alegere sugerată de întreprinzător, riscul va trece transportatorului la livrarea bunurilor.
6 Păstrarea titlului
6.1 Consumatorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate consumatorilor până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.
6.2 În ceea ce privește antreprenorii, vânzătorul își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la soluționarea integrală a tuturor pretențiilor care decurg dintr-o relație comercială în curs.
6.3 În cazul în care clientul acționează ca întreprinzător, acesta are dreptul să revinde bunurile rezervate în cursul normal al activității. Toate pretențiile rezultate împotriva terților vor fi cesionate de către client vânzătorului în avans în cuantumul valorii respectivei facturi (inclusiv taxa pe valoarea adăugată). Această cesiune se aplică indiferent dacă bunurile rezervate au fost revândute fără sau după procesare. Clientul rămâne autorizat să încaseze creanțele chiar și după cesionare. Dreptul vânzătorului de a colecta el însuși creanțele rămâne neafectat. Cu toate acestea, vânzătorul nu va încasa creanțele atâta timp cât clientul își îndeplinește obligațiile de plată față de vânzător, nu îndeplinește plata și nu a fost depusă nicio cerere de insolvență.
7 Garanție
În cazul în care produsul sau serviciul este defect, se aplică prevederile garanției legale. Abaterea de la aceasta:
7.1 Pentru antreprenori
• În in cazul defectelor nesemnificative, vanzatorul are posibilitatea de a alege tipul de corectare a defectului;
 termenul de prescripție nu recomandă dacă este prevăzută o înlocuire în cadrul garanției.
7.2 Limitările de răspundere menționate mai sus și scurtarea termenului de prescripție nu se aplică
 pentru prejudicii care rezultă din vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății sau daune cauzate de o încălcare intenționată sau neglijentă a obligațiilor de către vânzător sau o încălcare intenționată sau neglijentă a obligațiilor de către un reprezentant legal sau un agent indirect al vânzătorului,
 în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.
7.3 În plus, întreprinzătorul este supus obligației de mustrare conform § 377 UGB, în caz contrar el nu mai poate face pretenții pentru garanție, pentru daune din cauza defectului în sine, precum și pentru o greșeală privind lipsa de defecte ale bunurilor.
8 Răspundere
Vânzătorul va fi răspunzător față de client pentru toate pretențiile contractuale, contractuale și legale, inclusiv pretențiile delictuale pentru daune și cheltuieli, după cum urmează:
8.1 Vânzătorul este răspunzător pentru orice motiv legal conform și în limitele prevederilor legale, adică în caz de culpă
 în caz de intenție sau neglijență gravă,
• În caz de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății.
8.2 De altfel, răspunderea vânzătorului este exclusă.
8.3 Reglementările de răspundere de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea vânzătorului pentru agenții și reprezentanții legali ai săi.
9 Legea aplicabilă
9.1 Toate relațiile juridice ale părților vor fi guvernate de legea Republicii Austria, cu excepția Convenției ONU de vânzare. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care legea țării în care consumatorul își are reședința obișnuită nu prevede că protecția oferită de dispozițiile imperative ale legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită nu poate fi retrasă.
9.2 În plus, în ceea ce privește dreptul legal de retragere, această alegere a legii nu se aplică consumatorilor care, la momentul încheierii contractului, nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene și al căror domiciliu și adresă unică de livrare se află în afara Uniunii Europene la momentul încheierii contractului, cu excepția cazului în care legea statului, în care consumatorul are reședința obișnuită, prevede dreptul de retragere.
9.3 În cazul în care clientul este un antreprenor în sensul Secțiunii 1.2, locul exclusiv de jurisdicție este locația sediului de afaceri al vânzătorului. Pentru clienții care sunt consumatori, următoarele se aplică atât acțiunilor întreprinzătorului împotriva consumatorului, cât și acțiunilor consumatorului împotriva comerciantului, în cazul în care consumatorul este domiciliat în UE, dar nu și în Austria. În cazul în care consumatorul are domiciliul sau reședința obișnuită în Austria, acesta poate fi chemat în judecată numai de instanța în a cărei circumscripție este situat locul de reședință sau reședința obișnuită; În acest caz, întreprinzătorul poate fi dat în judecată de către client numai la locul său de activitate, cu excepția cazului în care există un alt loc de jurisdicție prin lege.
10 soluționare alternativă a litigiilor
10.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție online sau de servicii care implică un consumator.